Welcom bezoekers en Bezoeksters Mijn naam is Henk Gerrits en woon in Enschede. en probeer het Communisme nieuw elan te bezorgen, En daar is een reden voor omdat de officele communistische partij de CPN werd vermoord door anti communisten onder de leiding van Paul de Groot foto hiernaast en consorten. Zie hieronder hoe dit werd gedaan.

ALLEN DULLES-EARL R BROWDER-CHROETSJOV-EN TITO, HOOFDROL SPELERS IN DE VEMOORDING VAN DE SOVJET-UNIE EN HET COMMUNISME WERELDWIJD.

Prehistorie omvat een Amerikaanse wet en ondertekend door President Roosevelt op 17 Oktober 1940. Deze wet verbood Amerikaanse organisaties om zich bezig te houden met enige internationale betrokkenheid. Dit bedreigde de Communistische Partij van de Verenigde Staten vanwege hun band met de Communistische internationale het verbod. Haar toenmalige secretaris generaal: Earl R Browder zat toen in de gevangenis, hij werd veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf in Januarie 1940 (Wegens paspoort overtredingen), op zijn voorstel deed de partij een verzoek aan de ECCI-Het uitvoerend comite van de Communistische Internationale om te zien of het ongepast was om het verbod van de partij te omzeilen door haar band met de Communistische internationale op te lossen.

16-11-40. Ercoli (Di Togliatti), Marty en Gottwald met mij, Want het verzoek van de Commnistische Partij van Amerika in verband met zijn buitengewone partijcongres over een stemming bereikt over de volgende reactie: Als het absoluut noodzakelijk is om een besluit te nemen over de kwestie van het lidmaatschap (De organisatie van de Komintern), Dan is een dergelijke loyaliteit van de partij aan het Marxisme-Leninisme en het proletarisch Internatonalisme moet gewoon onderstrepen. Het moment waarin de partij wordt gedwongen om formele betrekkingen met de K.I. annuleren tijdelijk met het oog op de mogelijkheid om legaal te werken te behouden.

HOE BROWNISME WAS TOEGEPAST VOOR EUROPA.

Georgi Dimitroff,s gerechtvaardigde waarschuwing over de penetratie van imperialistische agenten in de Communistische partijen.

Georgi Dmitroff noteerde in zijn dagboek op 13 Mei 1942 als volgt:, 14-5-42: Heeft het Amerkaanse centraal Comite de opdracht om niet te gaan met de werving van mensen voor de Briitse en Amerikaanse geheime door de Amerikaanse Wolff committee. De mensen zouden moeten worden gebruikt voor de ontbindings werkzaamheden in het Duitse achterland. Het centraalcomite van de Verenigde Staten moet elk contact van de Amerikaanse Communisten met deze diensten stoppen omdat dit de inlichtngen-agenten in staat stelt de partij binnen te komen en het werk van de Amerikaanse en andere Communistische partijen in gevaar brengen.

Ervaringen van de revolutionaire arbeiders beweging in emgratie en de Spaanse oorlog.

Zo,n waarschuwing was maar al te gerechtvaardigd. Het was gebasseerd op tientallen jaren ervaring zolang er is een revolutionaire arbeidersbeweing, zolang het maar te maken heeft met de defensie inspanningen van de organen van de heersende klasse om de beweging te krijgen door middel van infiltratie van undercover agenten als informanten en agenten provocateurs onder constante observatie en te ontleden van binnenuit. Na de oprichting van de fascistische dictatuur in Duitsland ontwikkelde manieren om actief te zijn in geheel nieuwe vormen en in veel gevallen meer dan voorheen op dit gebied en voor het succes van de imperialistische inlichtingendiensten te bereiken. De Duitsers gedreven door de fascisten en de communisten uit de bezette landen, die er in waren geslaagd te vluchten naar westerse landen. Voor het grootste deel waren ze volledig berooid en hadden ze dringend soliariteit nodig. Deze hulp was natuurlijk voor hen gemaakt door de kameraden van de communistische partijen toevluchtsoord landen maar ook door sympatisanten van de anti fascisten alsmede door de leden van de burgerlijke democratische en christelije doelen.

Natuurlijk het was onderdeel van de vanzelfsprekende dagelijkse taak van de imperialistische inlichtingendiensten zo nauwkeurig mogelijk op alle communistische emigranten uit welk land ze kwamen vast te leggen en onder controle te houden, en hun managers en medewerkers zou haar salaris was niet de moeite waard dat zij hadden verzuimd om ervoor te zorgen dat de mensen die werkzaam zijn in de verschillende hulporganisaties die met hen samenwerkten en gaf hen de informatie nog goedkoper om veel van de mogelijkheden van deze diensten om de gelederen van de communistische en andere anti-fascistische strijders dringen met spoed toen tienduizenden van hen om Spanje te helpen om de spaanse republiek te verdedigen tegen de staatsgreep van Franco en de duitse en italiaanse indringers waren.

De Sovjet-Unie was de enige staat die de Spaanse Republiek te hulp kwam bij het sturen van vrijwilligers uit het Sovjetleger door voedsel en wapens te leveren.

De organen van de Sovjet militaire inlichtingenienst had zeer binnenkort dezelfde vastberadenheid die Ludwich Renn heeft gemaakt als chef-staf van de 11 e Internationale brigades en in zijn boek"De Spaanse War", In detail beschreven dat er onder de troepen van de Spaanse Trotzkistische krachten die op hun beurt waren verbonden met buitenlandse inlichtingendiensten waren druk bezig met het Republikeinse leger. Het hoogtepunt van hun vijandige actviteiten die rechtstreeks met franco speelden was de eliminatie van een opstand in Barcelona in Mei 193